מפרטי אוהלים

לחברת אוהלי נתנוב מס' רב של אוהלים במידות רבות , האוהלים מודלים , רוחב האוהל קבוע ואורך האוהל ניתן להארכה

להלן טבלת מידות האוהלים :

אוהלי פגודה

רוחב האוהלגובה צד גובה מרכז מרחק בין הרגליים
פגודה 3 2.5 מ׳4.2 מ׳3 מ'
פגודה 4 2.5 מ'4.8 מ'4 מ'
פגודה 5 2.5 מ'5.2 מ'5 מ'
פגודה 6 2.5 מ ' 5.8 מ'6 מ'